Arbeta hemifrån med barn

Att arbeta hemifrån är en arbetsform som passar jättebra för vissa och inte alls för andra. Man får ett helt annat ansvar på sig och ens självdisciplin sätts på prov hela tiden. Det är så lätt att distraheras av andra saker man antingen vill eller göra hemma, och då får man tillslut ingenting gjort. Om man dessutom har barnen hemma så blir det ytterligare ett störningsmoment eftersom de gärna vill ha din uppmärksamhet. Man måste försöka hitta någon bra balansgång i att jobba effektivt och hålla barnen sysselsatta.

Om man har barnen hemma så kommer man behöva hitta luckor under dagen då man kan lägga all uppmärksamhet på dem. Om de får dessa stunder så kommer de säkert kunna sysselsätta sig själva lite bättre under tiden de inte kan få din fulla uppmärksamhet. Ni kan passa på och göra någonting tillsammans som att måla eller bygga duplo. Om ni börjar bygga, måla eller göra någonting annat tillsammans så kommer barnen säkert ha lättare för att fortsätta på det ni började på när du måste jobba igen. Det är därför bra att lägga lite tid med fullt fokus på barnen så de inte kommer och klagar över att de inte har någonting att göra sedan.

Att arbeta hemma handlar alltså helt och hållet om struktur och planering. Får man till detta så kan jobbet hemifrån snarare vara en riktig befrielse och ge dig mycket mer tid till att hålla på med dina intressen i slutändan.